De taxonomie van Bloom

Online cursus De taxonomie van Bloom

In deze cursus wordt besproken wat de taxonomie van Bloom wel en niet is en hoe je deze kan gebruiken in je onderwijs. De cursus is daarom bedoeld voor leraren. Voor leraren die de taxonomie van Bloom al gebruiken of leraren die hiermee aan de slag willen.

Waarschijnlijk heb je het volgende begrip weleens voorbij zien komen of ervan gehoord: de taxonomie van Bloom. Een hot item. Het wordt dan ook steeds meer gebruikt, maar helaas niet altijd op de juiste manier. Dit komt onder andere door misvattingen over de taxonomie. Heb jij eigenlijk wel de juiste voorstelling van de taxonomie van Bloom in gedachten? De taxonomie van Bloom is een handig hulpmiddel voor het ontwikkelen van het onderwijs. Het wordt dan ook veel gebruikt. Maar hoe gebruik je dit eigenlijk? En waarvoor? In deze cursus wordt besproken wat de taxonomie van Bloom wel en niet is en hoe je deze kan gebruiken in je onderwijs. De cursus is daarom bedoeld voor leraren. Voor leraren die de taxonomie van Bloom al gebruiken of leraren die hiermee aan de slag willen.

Doel van de cursus

Aan het eind van de cursus weet je wat de taxonomie van Bloom wel en niet is en weet je met welk doel en hoe je deze taxonomie kan gebruiken.

Wat kan of ken je na de cursus (leerdoelen)

  • Je kunt uitleggen wat de taxonomie van Bloom is en welke misvattingen er over de taxonomie van Bloom bestaan.
  • Je kunt doelen voor het gebruik van de taxonomie van Bloom benoemen.
  • Je kunt aan de hand van de taxonomie van Bloom leerdoelen opstellen, passende werkvormen kiezen, vragen en opdrachten maken en de inhoud en het niveau van toetsen bepalen.

Duur en studiebelasting

De cursus De taxonomie van Bloom duurt ongeveer 3 uur met een studiebelasting van 4 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is geschikt voor leraren. Ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is. Een pedagogische, didactische of onderwijskundige vooropleiding op minimaal hbo-niveau is aan te bevelen.

Vaardigheden

Je breidt je kennis uit over de taxonomie van Bloom en ontwikkelt je leerkrachtvaardigheden en begeleidingsvaardigheden door het uitvoeren van de opdrachten binnen de cursus.

Lesmaterialen

De cursus De taxonomie van Bloom bestaat uit: online instructie, e-learning en vragen na elk (sub)thema.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit de volgende thema's:

  1. De taxonomie van Bloom
  2. Het gebruik van de taxonomie van Bloom

De thema’s bestaan uit 1 of meer subthema’s. Binnen elk thema worden vragen over de inhoud gesteld. Dit zijn reproductievragen, toepassingsvragen en evaluatievragen.

Toetsing

Deze online cursus wordt niet afgesloten met een eindtoets. De cursus wordt positief afgesloten wanneer 90% van de tussentijdse vragen is beantwoord.

Certificaat

Als je de cursus afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

Creativiteit
Oordeelsvorming