Handelingsgerichte kindgesprekken: samen van analyse naar plan!

Online cursus Handelingsgerichte kindgesprekken: samen van analyse naar plan!

Deze cursus toont de manier waarop de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) je kunnen ondersteunen in de gesprekken met leerlingen.

Als het lukt om vanaf het begin van het schooljaar doelgericht samen te werken met collega’s, leerlingen en ouders, dan heeft dit een preventieve werking (Pameijer, 2017): als leerkracht/docent heb je zicht op je groep/klas (waar zitten de overeenkomsten en de verschillen?) en grip op je aanbod (wat heeft deze groep van mij als leerkracht/docent nodig?). Zodra een leerling het moeilijk heeft op school, wordt dit gezamenlijk gesignaleerd, geanalyseerd en aangepakt.

Deze cursus toont de manier waarop de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) je kunnen ondersteunen in de gesprekken met leerlingen. Het belang van kindgesprekken in alle lagen van de HGW-driehoek komt aan bod: gesprekken met alle leerlingen in de basisondersteuning, gesprekken met sommige leerlingen in de extra ondersteuning (met deze leerlingen kun je een kindplan maken) en het betrekken van leerlingen bij een multidisciplinair overleg (MDO). We, Karen van Kooten en Noëlle Pameijer, bespreken de basisattitude, kennis en gespreksvaardigheden die noodzakelijk zijn voor deze gesprekken en besteden ook aandacht aan het visualiseren en de organisatie ervan. Onze ervaring is dat je werk als leerkracht/docent/mentor, IB/ZC én als team- of schoolleider plezieriger en interessanter wordt als je de tijd neemt om echt naar leerlingen te luisteren!

Doel van de cursus

Aan het eind van de cursus weet je hoe je handelingsgerichte kindgesprekken kan voorbereiden, voeren en evalueren.

Wat kan of ken je na de cursus (leerdoelen)

 • Je weet waarom kindgesprekken zo waardevol zijn.
 • Je weet hoe HGW een kader voor deze gesprekken biedt.
 • Je weet welke basisattitude voor kindgesprekken essentieel is.
 • Je weet welke gespreksvaardigheden belangrijk zijn in gesprekken met leerlingen.
 • Je weet hoe je gesprekken met alle leerlingen kunt voorbereiden, voeren en evalueren.
 • Je weet wat een kindplan is en hoe je dit kunt gebruiken bij kindplannen.
 • Je weet welke visualisaties je bij kindgesprekken kunt benutten.
 • Je weet hoe je kindgesprekken die moeilijk verlopen, kunt aanpakken.
 • Je weet hoe je de handelingsgerichte gesprekken met leerlingen kunt organiseren.

Duur en studiebelasting

De cursus Handelingsgerichte kindgesprekken duurt ongeveer 5 uur met een studiebelasting van 7 uur.

Doelgroep en vooropleiding

Deze online cursus is bedoeld voor leraren, docenten en mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders, maar is ook interessant voor iedereen die te maken heeft met pedagogiek, didactiek of onderwijskunde of daarin geïnteresseerd is.

Vaardigheden

Je breidt je kennis uit over het voorbereiden, voeren en evalueren van kindgesprekken en je ontwikkelt je gespreksvaardigheden door het gebruiken van de aangereikte handvatten.

Lesmaterialen

De cursus Handelingsgerichte kindgesprekken bestaat uit: Online instructie, e-learning en verschillende soorten vragen.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit de volgende thema’s:

 • Waarom HGW en kindgesprekken?
 • Goed luisteren en basishouding
 • Gespreksvaardigheden
 • Kindgesprekken in de basis (niveau 1) met alle leerlingen
 • Kindgesprekken op niveau 2 en kindplannen
 • Kindgesprekken op niveau 3: MDO
 • Visualiseren
 • Als een kindgesprek moeilijk verloopt, wat dan?
 • Organisatie kindgesprekken

De thema’s bestaan uit 1 of meer subthema’s. Binnen elk thema worden vragen over de inhoud gesteld. Dit zijn reproductievragen, toepassingsvragen en evaluatievragen.

Toetsing

De online cursus Handelingsgerichte kindgesprekken: samen van analyse naar plan wordt niet afgesloten met een eindtoets. De cursus wordt positief afgesloten wanneer 90% van tussentijdse praktijkervaringsvragen is beantwoord.

Certificaat

Als je de cursus afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat. Dit certificaat kun je uiteraard op LinkedIn plaatsen. Zo ontwikkel je je en laat je het ook aan anderen zien!

 

 

Luisteren
Mondelinge vaardigheid